POWER & ACTIVITY IN NETWORK SOCIETY
logo
[ Thursday ][ September 24, 2009 ][ 18:39:11 ]  ART_HUB_HOME   IRSA 

[ KONCEPCJA ]

SZTUKA PUBLICZNA - WŁADZA I DZIAŁANIE W SPOŁECZEŃSTWIE SIECIOWYM

LAWRENCE WEINER, RICARDO DOMINGUEZ & ELECTRONIC DISTURBANCE THEATER, ROBERT B. LISEK & FUNDAMENTAL RESEARCH LAB, MARTIN HOWSE, BRIAN BUTLER, CRITICAL ART ENSEMBLE, EPIDEMIC, W. BRADFORD PALEY, MTAA, GOLAN LEVIN, JODI, SHU LEA CHEANG, KALUP LINZY, JASON SCOTT, JOHN F. SIMON, ROB SEWARD, OLIVER RESSLER, R. LUKE DUBOIS, PAOLO CIRIO, UBERMORGEN, RECOMBINACJA, MARTA HEBERLE, CHRISTIANE PAUL

Prezentacja poświęcona eksperymentom w sztuce i orramowaniu w kontekstach kulturowych, politycznych i społecznych. ART_HUB pełni rolę katalizatora dla eksperymentów w praktykach artystycznych i programistycznych. Wystawa skupia wybitnych artystów i aktywistów, m.in. mistrza społecznie zaangażowanej sztuki konceptualnej LAWRENCE'A WEINERA oraz grupy takie jak ELECTRONIC DISTURBANCE THEATRE, FUNDAMENTAL RESEARCH LAB. Współczesny świat w jego kulturowych, politycznych i społecznych aspektach radykalnie się zmienia. Istnieje potrzeba wytworzenia alternatywnych strategii, które kształtować będą życie publiczne. Co to znaczy produkować eksperymenty, alternatywy i życie publiczne dzisiaj?
ART_HUB jako platforma dla alternatywnych pozycji ideologicznych i dyscyplinarnych praktyk proponuje rozwiązania w szerszym kontekście kulturowym - pokazuje znaczenie sieciowych aktów protestu, aktywizmu i obywatelskiego nieposłuszeństwa.
ART_HUB pokazuje w jaki sposób sztuka wykorzystuje sieci do przedefiniowania pojęcia przestrzeni publicznej. W tym kontekście należy rozważyć postawę artystów wobec mass mediów w ogóle, jak również możliwości zrozumienia społeczeństwa sieciowego w relacji do takich pojęć jak autorytet, kontrola i władza. Współczesna kultura w dużej mierze obraca się wokół przepływów danych i komunikacji. Przepływy te nie są tylko jednym z elementów organizacji społecznej, lecz wyrazem procesów, które dominują w naszym życiu gospodarczym, politycznym i społecznym.

logo

 KONCEPCJA   ARTYŚCI   PROGRAM   ORGANIZACJA   PRESS_RESOURCES