NaukaJaki nowy ustrój imperium rzymskiego zastąpił pryncypat?

Jaki nowy ustrój imperium rzymskiego zastąpił pryncypat?

Przez Redakcja

Kiedy czytasz historię Imperium Rzymskiego, dowiadujesz się, że było wielu ludzi, którzy mieli wpływ na jego rozwój. Niektórzy z nich to Oktawian, Tyberiusz, Seweryn i August. Każdy z nich miał ogromny wpływ na system. Na przykład Tyberiusz pomógł armii odeprzeć inwazje Oktawiana i jego wojsk. Gdy August był u władzy, pomagał również mieszkańcom Rzymu.

Oktawian

Oktawian, czyli Oktawian August, był cesarzem rzymskim, który ustanowił całkowitą autokrację w Imperium Rzymskim. Jego długie panowanie trwało od 27 roku p.n.e. do 14 roku n.e. Był również pierwszym cesarzem rzymskim, który ustanowił trwałą dynastię dziedziczną.

Oktawian, oprócz ustanowienia nowego imperium, był architektem Imperium Rzymskiego. Podczas swoich rządów bronił interesów zwykłych ludzi i państwa, promując jednocześnie monoteistyczną, surową postawę wobec moralnej degeneracji. Oktawian był też wielkim strategiem i miał niezwykłą przenikliwość strategiczną.

Polityczne życie Oktawiana było burzliwe. Matka Oktawiana, Atia z Julii, pochodziła z bogatej i wpływowej rodziny w Rzymie. Kiedy Oktawian był młody, matka zachęcała go do podjęcia ryzyka i zaimponowania jej. To właśnie ta motywacja sprawiła, że opuścił dom w wieku 15 lat. Mimo młodego wieku Oktawian okazał się świetnym planistą.

Kiedy Oktawian był nastolatkiem, poznał młodą żonę o imieniu Liwia, która była w ciąży z drugim dzieckiem. Oktawian postanowił ją poślubić. Kilka lat później poznał Klaudiusza Nerona, krewnego Sekstusa Pompejusza.

Tyberiusz

Tyberiusz był cesarzem rzymskim, który panował od 14 do 37 roku n.e. Był skutecznym rzymskim generałem i politykiem. Był odnoszącym sukcesy rzymskim generałem i politykiem. Jego panowanie charakteryzowały mroczne nastroje i napady depresji. W późniejszych latach stał się pustelnikiem.

Zaczął swoje rządy jako ostrożny przywódca. Uważano, że będzie dobrym następcą Augusta, ale w rzeczywistości osłabił imperium rzymskie i zabrakło mu władzy politycznej. Po śmierci brata i przyrodniego brata, Drusa i Gajusza, Tyberiusz stał się odosobniony.

W początkowym okresie swojego panowania otrzymał misje wojskowe w Panonii i Germanii. Później jego kampanie doprowadziły go do granicy Renu. W tym czasie ożenił się z Vipsanią, córką Marka Vipsaniusa Agrippy.

Jego stosunki z senatem były czasem skomplikowane. Zlecił egzekucję kilku niedoszłych kandydatów do tronu rzymskiego. Pojawiły się doniesienia o jego seksualnej perwersji na wyspie Capri.

Severans

Na początku I wieku n.e. w Imperium Rzymskim panował system Sewerów. Był to okres, w którym władza cesarza została zastąpiona przez senat.

Senat był grupą wybieranych obywateli, którzy pełnili funkcję magistratów imperium. Zadaniem tych sędziów było kierowanie rządem imperium i utrzymywanie go w ryzach. Otrzymywali roczną pensję w wysokości 100 000 sestercji, czyli równowartość miesięcznej pensji.

Senat rzymski był obsadzony przez bogatych właścicieli ziemskich. W rezultacie wielu biednych rolników zostało zmuszonych do opuszczenia swoich pól. Ich ziemia została skonfiskowana przez bogatych. Aby chronić swoje prawa, bogaci opłacali bandytów, którzy terroryzowali chłopów.

Jednym z największych osiągnięć ówczesnych cesarzy było stworzenie formalnego podziału na bogatych i biednych. W skrócie, cesarz mógł decydować o tym, kto będzie żył, a kto umrze, i kogo będzie stać na walkę o prawo do życia.

Augustus

Cezar August, urodzony jako Gajusz Oktawian, to pierwszy cesarz rzymski. Jego panowanie trwało od 27 roku p.n.e. do 14 roku n.e. Był założycielem Księstwa Rzymskiego.

August jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych przywódców w historii ludzkości. Podczas swojego krótkiego panowania dokonał znaczących zmian w wewnętrznych strukturach politycznych i gospodarczych Rzymu. Jednocześnie poczynił wielkie postępy w ekspansji Imperium Rzymskiego.

August rozpoczął swoją karierę jako triumwir. Ta rola była połączeniem przywództwa rządowego i wojskowego. To stanowisko dawało mu swobodę podejmowania ważnych decyzji. Był też naczelnym dowódcą.

Później został mianowany najwyższym kapłanem. Te role pozwoliły mu stać się głową odrodzonej instytucji republikańskiej.

August ustanowił również wiele reform. Na przykład zlikwidował rolnictwo podatkowe i zastąpił je urzędnikami pobierającymi pensje. Podczas swojego panowania zlecił również budowę wielu świątyń, łaźni i teatrów. Projekty te miały również ozdobić miasto.

Oceń artykuł: Jaki nowy ustrój imperium rzymskiego zastąpił pryncypat?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy