PrawoCzy adwokat jest funkcjonariuszem publicznym?

Czy adwokat jest funkcjonariuszem publicznym?

Przez Redakcja

Jeśli kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie: „Czy prawnik jest funkcjonariuszem publicznym?”, to nie jesteś sam. Prawnicy są często zaangażowani w politykę i często nie ma pewności, jaka jest ich rola w społeczeństwie. Niektórzy prawnicy są gubernatorami, sędziami lub ustawodawcami, podczas gdy inni są bardziej znani jako adwokaci.

Sprzeniewierzenie

Jeśli jesteś prawnikiem lub urzędnikiem publicznym, możesz zostać oskarżony o sprzeniewierzenie. Sprzeniewierzenie ma miejsce wtedy, gdy w niewłaściwy sposób wykorzystujesz lub zabierasz mienie, które zostało Ci powierzone. Ma również miejsce, gdy wykorzystujesz pieniądze lub mienie, które nie należy do Ciebie.

W zależności od stanu, w którym popełniono przestępstwo, istnieją różne kary za sprzeniewierzenie. Niektóre stany nakładają surowsze kary za pewne rodzaje przestępstw, na przykład na pracowników firm ubezpieczeniowych. Ponadto wiele stanów zajmuje się przestępstwami związanymi z żywym inwentarzem, bronią palną i rejestrami publicznymi.

Jeśli zostałeś oskarżony o defraudację, ważne jest, abyś skonsultował się z obrońcą. Adwokat specjalizujący się w sprawach federalnych będzie miał niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby bronić Cię przed zarzutem defraudacji. Oskarżeni o sprzeniewierzenie podlegają karze więzienia, grzywny i innym karom.

Komercjalizacja praktyki prawniczej

Komercjalizacja praktyki prawniczej od dawna jest przedmiotem zainteresowania. W szczególności prawnicy stają przed coraz większą liczbą problemów. Obejmują one zarówno sprawy prozaiczne, takie jak naruszenie warunków marketingowych, jak i ezoteryczne. Nie zawsze jednak prawnicy są w stanie dostrzec las za drzewami. Na przykład, chociaż wielu prawników jest biegłych w marketingu wśród potencjalnych klientów, najbardziej efektywną strategią jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego serwisu networkingowego.

Oprócz niezliczonej ilości prawniczego żargonu, prawnicy muszą również zmagać się z nadmiernie obciążoną siłą roboczą, rosnącymi kosztami utrzymania i gwałtownie rosnącymi czynszami. Dlatego komercjalizacja praktyki prawniczej jest priorytetem.

Sędziowie

Są dwa podstawowe rodzaje sędziów. Są oni albo mianowani, albo wybierani. Sędzia to urzędnik, którego zadaniem jest rozstrzyganie sporów prawnych pomiędzy podmiotami prywatnymi a władzami publicznymi.

W Stanach Zjednoczonych większość sędziów federalnych jest mianowana. Niektóre z najwyższych sądów w kraju są również mianowane, w tym Sąd Najwyższy.

Sędziowie są często powoływani do orzekania w sprawach o znaczeniu krajowym. Ich wynagrodzenie jest wysokie. Sędziowie Sądu Najwyższego należą do najlepiej opłacanych.

W Stanach Zjednoczonych zatrudnia się również wielu sędziów świeckich. Są to autorytety religijne i niesekularne, które zasiadają obok sędziów zawodowych i pełnią rolę pomostu między nimi. Często sędziowie ci zasiadają w komisjach orzekających zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

Gubernatorzy

Wspomniany wcześniej sternik państwa nie jest pozbawiony zasług; urząd gubernatora Stanów Zjednoczonych Ameryki ma bogatą historię, która sięga początków 1700 roku. Do dziś urząd ten jest domem dla wielu dziwnych postaci, od oświeconych pionierów po despotycznych monarchów, których lista zbrodni przeciwko ludzkości jest równie długa jak ich szyje. Dlatego urząd gubernatora Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak się go formalnie nazywa, jest prawdopodobnie najbardziej znaczącą i symbiotyczną z amerykańskich enklaw. Ponieważ jest to największa, najpotężniejsza i najbardziej demokratyczna z amerykańskich enklaw, urząd Gubernatora Stanów Zjednoczonych jest zwiastunem wszystkiego, co dobre i złe w narodzie.

Legislatorzy

Nie jest tajemnicą, że prawnicy mają interes w rządzie – z najnowszych danych spisu powszechnego wynika, że około 40% amerykańskich prawników pracuje w jakimś zakresie dla dobra publicznego. Jednak liczba ta może być nieco zawyżona. Ponadto nie jest tajemnicą, że wielu z nich prowadzi również prywatną praktykę. W związku z tym pojawia się pytanie o to, w jaki sposób najlepiej wyważyć cienką granicę między tymi dwoma czynnościami. Wśród różnych czynników, które się na to składają, są ograniczenia czasowe i energetyczne. Najlepszym sposobem na poruszanie się w tej gmatwaninie jest zatrudnienie prawnika, który zna się na rzeczy i nie ma tendencji do nadmiernego komplikowania spraw.

Prokuratorzy okręgowi

Prokurator okręgowy jest głównym urzędnikiem prokuratury stanowej. Jest urzędnikiem publicznym wybieranym zgodnie z konstytucją.

Rola prokuratora okręgowego jest regulowana przez prawo stanowe, które określa również kwalifikacje i kadencję prokuratora. W niektórych stanach obowiązują limity kadencji prokuratora.

Jeśli prokurator popełni oficjalne wykroczenie, może zostać zawieszony w pełnieniu funkcji. Nie musi jednak płacić za takie przewinienie.

W Kalifornii prokuratorzy okręgowi są upoważnieni do ubiegania się o orzeczenie kary śmierci. Kodeks karny SS 3604.1(c) kodyfikuje to uprawnienie. Władza ta została nadana przez mieszkańców Kalifornii. Ale naród kalifornijski nigdy nie wykonał egzekucji na więźniu z celi śmierci.

Oceń artykuł: Czy adwokat jest funkcjonariuszem publicznym?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy