PrawoCzy mecenas to adwokat?

Czy mecenas to adwokat?

Przez Redakcja

Może być dla Ciebie zaskakujące, że nie wszyscy patroni są prawnikami. Dzieje się tak dlatego, że istnieje wiele różnych typów patronów. Może nim być osoba świecka, duchowna, członek zakonu lub arystokracja.

Święty Tomasz More

Thomas More jest patronem prawników, sędziów, urzędników i polityków. Jego święto przypada 22 czerwca. Był angielskim prawnikiem i mężem stanu w XVI wieku. Kościół katolicki kanonizował go jako świętego w 1935 roku.

Sir Thomas More był wybitnym członkiem parlamentu i wpływowym urzędnikiem państwowym. Bronił rozdziału kościoła od państwa. Jednak za swoje przekonania został w końcu stracony przez króla Henryka VIII.

W chwili śmierci był adwokatem i politykiem. Kiedy sąd poprosił go o posłuszeństwo wobec państwa, powiedział mu, że jego sumienie nie pozwala mu na to.

Był wpływową osobą publiczną, która odmówiła zgięcia swojego sumienia na każde żądanie rządu. Między innymi odmówił unieważnienia małżeństwa Henryka VIII z Katarzyną Aragońską.

Sir Thomas More był jednym z pierwszych świeckich, którzy zostali mianowani Lordem Kanclerzem Anglii. Pełnił tę funkcję przez trzy lata. Uczestniczył także w delegacji do Flandrii w celu rozwiązania sporów dotyczących handlu wełną.

Święty Ivo z Kermartinu

Święty Ivo z Kermartinu jest patronem prawników, sędziów i adwokatów. Jest także patronem Bretanii. Jego święto przypada na 19 maja.

Urodził się w rodzinie szlacheckiej w Bretanii we Francji. Oprócz bycia prawnikiem, był także proboszczem. Na początku swojej kariery studiował prawo cywilne na Uniwersytecie Paryskim i prawo kanoniczne na Uniwersytecie Orleańskim.

Święty Ivo został wyświęcony na księdza w 1284 roku. W czasie swojej pracy jako proboszcz zaangażował się w obronę praw ubogich. Często posługiwał więźniom, gdy czekali na proces.

Święty Ivo pełnił również funkcję sędziego kościelnego. Jego obowiązki sędziego odzwierciedla obrazek przedstawiający go ze zwiniętym papierem w lewej ręce.

Święty Ivo z Kermartin urodził się w Kermartin w Bretanii we Francji. Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Paryskim i kanonicznych na Uniwersytecie Orleańskim powrócił do swojej ojczyzny i został księdzem wśród ubogich.

Święty Krzysztof

Święty Krzysztof jest jednym z najbardziej popularnych i czczonych świętych Kościoła rzymskokatolickiego. Jest patronem podróżników, żołnierzy i żeglarzy.

Święty Krzysztof jest często nazywany nosicielem Chrystusa. Jest patronem podróżników i obrońcą przed burzami.

Mężczyzna, który przeniósł Jezusa przez rzekę Jordan, jest patronem żeglarzy, sportowców i podróżników. Przypisuje mu się także ochronę przed piorunami i zarazami.

Przewiduje się, że św. Krzysztof był olbrzymem i nazywał się Reprobus. Był on jednak także kanibalem. W tamtym czasie był na wyprawie, by służyć największemu królowi na świecie.

W końcu przeszedł na chrześcijaństwo. To jest historia, która była przekazywana przez wieki. Jedna z legend mówi, że miał przerażającą twarz. Inna mówi, że miał długie, smukłe ciało.

Nie jest jasne, kiedy i gdzie się urodził. Niektórzy mówią, że był Kananejczykiem. Inni twierdzą, że był Grekiem.

David Patron

David Patron zyskał reputację jednego z najlepszych prawników w kraju. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zajmuje się wieloma skomplikowanymi sprawami prawnymi w imieniu klientów. Wygrał kilka procesów z udziałem ławy przysięgłych i został wyróżniony przez wiele mediów.

Praktykując na terenie Nowego Orleanu, reprezentuje firmy we wszystkich fazach sporów sądowych. Jego praktyka obejmuje kwestie związane z własnością intelektualną i ochroną konkurencji, a także roszczenia dotyczące naruszenia obowiązków powierniczych. Kilka największych firm z branży energetycznej powierzyło mu swoje potrzeby prawne.

Praktyka Davida obejmuje pełne spektrum spraw związanych z egzekwowaniem prawa przez SEC, w tym obronę spółek publicznych w dochodzeniach SEC. Doradza również agencjom ratingowym w kwestiach zgodności i regularnie broni doradców inwestycyjnych w dochodzeniach SEC.

Jako członek zespołu E-Discovery pomaga klientom w opracowywaniu strategii zbierania i przechowywania danych elektronicznych. Ponadto doradza w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.

Oceń artykuł: Czy mecenas to adwokat?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy