PrawoKto to jest mecenas?

Kto to jest mecenas?

Przez Redakcja

Pojęcie mecenatu odnosi się do wspierania artysty przez zamożną osobę. Mecenat jest świetnym sposobem zachęcania artystów i zapewnia im pomoc finansową. Istnieje wiele różnych rodzajów mecenatu, w tym mecenat artystyczny.

Origins

Patronat był instytucją społeczną, która dominowała we wczesnonowożytnej Europie. Najczęściej kojarzony jest ze sztuką, ale odgrywa też rolę w innych dziedzinach.

Rola mecenasa polegała na kierowaniu tworzeniem dzieła sztuki, w tym jego wyglądem. Na przykład mecenas mógł poprosić malarza o stworzenie dzieła, które odzwierciedlałoby jego osobowość. Niektórzy mecenasi nawet płacili za dzieło sztuki, aby służyło ono większemu celowi. Wsparcie mecenasa mogło podnieść jego status społeczny.

Artyści tacy jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci i Rembrandt byli wspierani przez potężnych mecenasów. Patroni ci kształtowali karierę artystów i pomagali w wyborze rodzajów sztuki, które mieli tworzyć.

W epoce renesansu mecenasi sztuki byli potężniejsi niż sami artyści. Było to w dużej mierze spowodowane potęgą kościoła.

Przykłady

Gdy myślimy o mecenasie sztuki, często wyobrażamy sobie potężne osoby lub rodziny, które przez wieki zapewniały artystom mieszkanie i bezpieczeństwo finansowe. Istnieją jednak inne rodzaje mecenasów.

Mecenasem może być osoba fizyczna, firma, instytucja rządowa lub organizacja. Choć wszyscy oni wspierają sztukę i kulturę, nie wszyscy są tacy sami.

W czasach średniowiecza i renesansu mecenasami były bardzo wpływowe miasta i rodziny. Wyposażali kościoły, ratusze i budynki. Do najważniejszych mecenasów sztuki XX wieku należą Peggy Guggenheim, Louisine Havemeyer i A’Lelia Walker.

Historycznie systemy mecenatu opierały się na nierównościach władzy. Artyści musieli udowodnić swój wkład w rozwój społeczeństwa. Często zamawianie sztuki było sposobem na zaimponowanie społeczności.

Podatki

Jeśli jesteś mecenasem spółdzielni lub osobą fizyczną, która nie posiada majątku, możesz kwalifikować się do odliczenia QBID (Qualified Business Income Deduction). Jest to niewielkie odliczenie, ale może zaoszczędzić ci sporo pieniędzy.

Składnik QBI zależy od wysokości wynagrodzenia W-2, które patron otrzymuje z kwalifikowanego handlu lub biznesu. Podlega on również różnym ograniczeniom.

Kilka stanów uchwaliło prawa, na mocy których treści przesyłane strumieniowo podlegają opodatkowaniu. W niektórych miejscach istnieje również podatek od rozrywki na żywo. Nie kwalifikują się do niego osoby, które oferują zachowania seksualne lub je reklamują.

Możesz zadać sobie pytanie, jak działa podatek od rozrywki na żywo. Istnieją pewne zasady, które dotyczą wszystkich podatników, ale są też wyjątki dla bardzo specyficznych sytuacji.

Spółdzielnie

Przed założeniem spółdzielni należy rozważyć kilka czynników. Po pierwsze, organizacja musi być w stanie spełnić wymagania Kodeksu. Po drugie, musi przestrzegać przepisów dotyczących korporacji. Po trzecie, wynikające z tego podatki mogą być skomplikowane.

Spółdzielnia to organizacja, która ma członków. Taka grupa może być zorganizowana w różnych celach, od budowy kolei publicznej po użytkowanie nieruchomości. Zazwyczaj nie służy do prowadzenia działalności bankowej lub ubezpieczeniowej.

Aby zostać członkiem spółdzielni, musisz złożyć pisemne zawiadomienie o zamiarze przystąpienia. Możesz również głosować w imieniu stowarzyszenia. Liczba członków wymaganych do zasiadania w zarządzie zależy od wielkości spółdzielni. W przypadku spółdzielni liczących mniej niż 50 członków liczba członków zarządu może wynosić zaledwie trzy osoby.

Kwalifikowanie się jako patron

Kwalifikowanie się jako patron spółdzielni jest określone w sekcji 199A. Odliczenie to przysługuje przedsiębiorstwom krajowym prowadzonym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki lub korporacji typu S. Odliczenie może być również zastosowane w przypadku działalności krajowej prowadzonej jako trust.

Aby zakwalifikować się do odliczenia, patron musi uzyskać dochód powyżej pewnej kwoty progowej. Ogólnie rzecz biorąc, dochód musi być związany z działalnością handlową lub biznesową w Stanach Zjednoczonych. Jeśli patron otrzymuje wynagrodzenie W-2, odliczenie jest automatycznie rozdzielane. Jeśli jednak patron nie otrzymuje wynagrodzenia, musi wypełnić Deklarację D, aby określić QBI.

Spółdzielnie są zobowiązane do zgłaszania kwalifikowanych płatności na formularzu 1099-PATR. Patron ustali wtedy, czy wypłaty SSTB zgłoszone przez Spółdzielnię są uwzględnione w QBI.

Oceń artykuł: Kto to jest mecenas?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy