PrawoCo adwokat może robić z klientem?

Co adwokat może robić z klientem?

Przez Redakcja

Kiedy prawnik przyjmuje klienta, musi dołożyć wszelkich starań, by postępować zgodnie z prawem. Aby osiągnąć ten cel, musi znać wymogi prawa i wiedzieć, jak radzić sobie z konfliktami interesów. Ponadto musi umieć rozwiązać impas.

Konflikt interesów

Jeśli prawnik jest uwikłany w konflikt interesów, może to wpłynąć na jakość reprezentacji, jaką może zapewnić swojemu klientowi. Konflikt może wynikać z interesów finansowych prawnika, jego relacji zawodowych lub przekonań politycznych. Prawnicy są zobowiązani do dokumentowania swoich konfliktów interesów.

Regulacje dotyczące konfliktu interesów są różne w każdym stanie. Prawnik nie może reprezentować klienta tylko wtedy, gdy konflikt interesów jest na tyle znaczący, że w istotny sposób wpływa na reprezentację klienta. W większości przypadków konflikt interesów nie jest dyskwalifikujący. Do prawnika należy ustalenie, czy konflikt wpłynie na jakość reprezentacji.

Oprócz ustalenia, czy konflikt interesów ogranicza zdolność prawnika do reprezentowania klienta, musi on rozważyć potencjalne negatywne skutki dalszego reprezentowania obu stron. Może to dotyczyć tego, czy reputacja zawodowa prawnika jest zagrożona lub czy konflikt zmniejsza jego staranność.

Krzywoprzysięstwo

To, co prawnik może zrobić z klientem, który popełnił krzywoprzysięstwo, jest jednym z najtrudniejszych pytań etycznych, przed którymi stają prawnicy. Adwokaci muszą wybierać między obowiązkami wobec sądu a obowiązkami wobec klientów.

W przypadku krzywoprzysięstwa adwokat musi zgłosić ten fakt do sądu, jeśli zna prawdę. Jeśli sąd na to pozwoli, adwokat powinien wycofać się ze sprawy. Nie może jednak ujawnić powodu wycofania się.

Prawnik musi również odwieść klienta od składania fałszywych zeznań, jeśli posiada wiedzę na ten temat. Adwokat powinien ostrzec klienta o konsekwencjach kłamstwa i wyjaśnić, dlaczego składanie fałszywych zeznań nie jest dobrym pomysłem.

Inną ważną zasadą, której musi przestrzegać adwokat, jest wyjątek dotyczący przestępstw. Zasada ta chroni przywilej adwokacki, który zabezpiecza tożsamość klienta.

Kłamstwo jest poważnym przestępstwem. Zwiększa prawdopodobieństwo skazania i może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego. Co więcej, brak ostrzeżenia lub zniechęcenia do krzywoprzysięstwa przez prawnika może prowadzić do odpowiedzialności zawodowej.

Wymogi prawa

Obowiązki prawnika wobec klienta są regulowane przez zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Prawnicy prowadzący prywatną praktykę muszą przestrzegać tych Zasad oraz wszelkich lokalnych zasad zwyczajowych obowiązujących w społeczności, w której prowadzą praktykę. Zasady te mają na celu określenie roli zawodowej prawnika i są częścią systemu dyscyplinarnego.

Obowiązki prawnika wobec klienta obejmują zapewnienie mu kompetentnej reprezentacji prawnej. Wymaga to od prawnika utrzymywania wiedzy na temat prawa i najnowszych osiągnięć techniki. Ponadto prawnik powinien poświęcić czas na konsultacje z klientem przed podjęciem działań. Podejmowanie działań bez konsultacji prawdopodobnie zagrozi interesom klienta.

Prawnik powinien być również przygotowany na ograniczenie swojego zaangażowania w sprawę klienta do niezbędnego minimum. Często zdarza się, że prawnik jest proszony o udzielenie porady lub pomocy w nagłych przypadkach. Jednak nieprzemyślane działanie w nagłej sytuacji może zagrozić interesom klienta.

Rozwiązanie impasu

Ważne jest zrozumienie, że w terapii zdarzają się sytuacje, w których może dojść do impasu terapeutycznego. Dzieje się tak, ponieważ terapeuta i klient mogą mieć różne punkty widzenia na daną kwestię lub problem. Na przykład klient mógł w przeszłości zgłębiać temat, którego terapeuta nie zgłębiał.

Gdy taka sytuacja ma miejsce, ważne jest rozwiązanie impasu, aby klient mógł dalej zgłębiać swoje problemy i aby zapewnić bezpieczeństwo terapeuty i klienta. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to, że terapia nie będzie mogła być kontynuowana. Istnieje kilka sposobów na przepracowanie impasu terapeutycznego w celu zwiększenia zaufania między terapeutą a klientem.

Pierwszym krokiem jest omówienie impasu. Podczas tego spotkania grupa może określić, co chce osiągnąć. Mogą przedstawić korzyści płynące z każdej perspektywy. Jeśli dany pogląd uważa się za szkodliwy, może wskazać, dlaczego nie jest on pomocny.

Oceń artykuł: Co adwokat może robić z klientem?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy